El_lastebil_til_lading_ENV_03703_Foto_Hakon_Bjorngard

134 nye ladepunkt for tunge elektriske kjøretøy skal etableres over hele landet

En rekke norske aktører får nå til sammen 47,5 millioner kroner i støtte fra Enova til å etablere nye bedriftsladere. Støtten skal bidra til økt kjøp og bruk av tyngre elektriske kjøretøy.

Laderne skal etableres fra Tana bru i nord til Bergen i vest og Kristiansand i sør. Den geografiske spredningen av ladepunkter viser at tunge elektriske kjøretøy nå tas i bruk over hele landet. Én av aktørene som skal etablere nye ladepunkt, er Sundbrei Transport AS på Ål.  

 

bedriftslading støtte Enova

- Vi er glade for støtten til nye ladepunkter, og kan på bakgrunn av dette nå vurdere å bestille flere elektriske kjøretøy. Vi har ett kjøretøy i bestilling nå, og på sikt håper vi å kunne fase inn enda flere, sier daglig leder Finn Arne Sundbrei i Sundbrei Transport AS.  

Bilde: Fra venstre Per Egil Sundbrei, medeier og innkjøpsansvarlig, og Sondre Sjong, sjåfør. Foto: Norsk Scania AS

Totalt har Enova tildelt støtte til mer enn 750 dedikerte ladepunkt hos bedrifter så langt. Støtten til bedriftsladere varer ut 2024, så nå må alle transportører hive seg rundt og legge inn søknad før siste søknadsfrist i oktober, sier leder for landtransport, Marie Tranaas Skjærvik i Enova.   

Hun legger til at også programmet Underveislading for tunge kjøretøy hadde søknadsfristfrist 15. april, og at det innen kort tid også vil bli klart hvem som skal bygge ut ladestasjoner på de aktuelle strekningene som ble lyst ut for denne runden.  

Vi minner om at det er to søknadsfrister igjen før tilbudet på bedriftslading avsluttes.  

15. august 2024 kl. 12:00

15. oktober 2024 kl. 12:00 

Mer informasjon om støtteprogrammet finner du her.

Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med Enova Svarer på telefon 08049 

Se kart under over aktører som har mottatt støtte fra Enova til bedriftsladere i den andre søknadsrunden i 2024.

Søknader som hadde kostnadseffektivitet på 2 300 kr/kW eller bedre ble innvilget støtte i denne runden.

Med nr bare denne runden

Med vennlig hilsen

Enova SF