Mandag 15/7 kl. 17:00-17:30 - Meld deg på for å få link, påminnelse og opptak av sendingen!

Enova på Arendalsuka - Livestream fra DN Studio

Med hydrogen som drivkraft

Norge leder an i teknologiutviklingen. Nå skal det med milliarder fra Enova etableres en ny verdikjede for fornybar hydrogen til sjøs. 

De neste tiårene må vi gjennomføre et enormt teknologisk hamskifte. Det må etableres  lønnsomme verdikjeder for mange nye fornybare energiformer. 

For uten ny og kommersielt lønnsom teknologi, når vi ikke klimamålene. Derfor støtter Enova morgendagens energi- og klimateknologi.  
Under DN Studios Enova-halvtime vil du få høre historien om verdens første hydrogendrevne lasteskip og møte drivkrefter for produksjon av fornybar hydrogen langs norskekysten.

Medvirkende

  • Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør, Enova
  • Kristin Halvorsen, direktør, CICERO Senter for klimaforskning
  • Ivar Christian Ulvan, reder Egil Ulvan Rederi AS
  • Gøril Forbord, konserndirektør Teknologi og utvikling i TrønderEnergi
  • Narve Mjøs, programdirektør for Grønt skipsfartsprogram
  • Eiliv Flakne, programleder, Enova

Bli med til Arendalsuka!