Få hjelp med årets søknad til EU's innovasjonsfond

Enova tilbyr gratis webinarserie: EUIF Academy

Enova er nasjonalt kontaktpunkt for EUs Innovasjonsfond, og tilbyr støtte til norske aktørers arbeid med søknader til fondet.

I samarbeid med Implement Consulting Group tilbyr Enova en webinarserie som skal øke norske prosjekters muligheter til å lykkes i fondet. Serien består av tre deler:

  • 1. nov: "Getting ready for EUIF"
  • 1. des: "The fundamentals of EUIF"
  • 11. des: "Deep dive: Exploring financial maturity together with CINEA"

Kurset holdes på engelsk, og er rettet mot ansatte norske selskap som ønsker å lære mer om EUs Innovasjonsfond og vurderer å sende en søknad til kommende eller senere utlysning. Ansatte i det norske virkemiddelapparatet eller UH-sektoren er også velkommen til å delta. 

Ansatte i konsulentselskaper som tilbyr tjenester til søkere til Innovasjonsfondet kan dessverre ikke delta. 

Hvilken støtte tilbyr Enova norske søkere ?

Enova ønsker at norske aktører tar i bruk EUs innovasjonsfond, som den fremste europeiske støtteordningen for oppskalering og kommersialisering av klimateknologi. Enova støtter norske søkere til fondet med følgende tilbud:

Ikon_kunnskap-1

EUIF Academy 

Norske søkere kan ta del i en gratis serie webinarer i tre deler i løpet av november og desember. Webinarene vil gi en grundig gjennomgang av søknadsprosessen, og øker aktørenes sjanse for å lykkes med søknaden sin.
Dato for webinarene er 11. nov, 1. des og 11. des. 
Ikon_Informasjon-1

Informasjon og rådgivning

Enova holder dere oppdaterte om fondet. Vi tilbyr også tilbakemeldinger på prosjektskisse, med overordnet forslag til videreutvikling. Dette er gratis for norske aktører. For store prosjekter tilbyr Enova 1:1-rådgivning innen søknadsstrategi for å sikre at all dokumentasjon kommer på plass innen fristen. 

Ikon_Penger-1

Støtte til etablering av prosjekt (PES IF) 

Enova kan dekke inntil 50% av kostnadene, oppad begrenset til 500 000 kr, forbundet med å lage og sende en søknad til EUs innovasjonsfond. Tilskuddsordningen «prosjektetableringsstøtte EUs innovasjonsfond (PES IF)» er tilgjengelig i Enova søknadssenter. 

 

webinarserie:

Hva er EUIF Academy?

Webinaret skal gi en grundig innføring i søknadsprosessen til EUs innovasjonsfond, og er rettet mot aktører som vurderer å søke. 
Getting ready for the EU Innovation Fund

1. nov kl 10:00 - 11:00
Forberedende webinar på en time, der vi diskuterer lærdommer fra tidligere år, nøkkelspørsmål om fondet og prosjektstrategi. Denne modulen er rettet mot potensielle norske kandidater for Eus innovasjonsfond, som higer etter å få et forsprang på søknadsprosessen.

THE EUIF FUNDAMENTALS

1. des kl 10:00 - 12:00
I denne totimers modulen vil søkerne få en omfattende introduksjon til innovasjonsfondet, for å vurdere modenheten til prosjektet det skal søkes støtte til. Du vil lære om programstrukturen, evalueringsprosessen og utvelgelseskriterier. Implement Consulting Group deler tips og "best practice" slik at du har et godt grunnlag for å starte arbeidet med en søknad. 

Exploring Financial Maturity together with CINEA

11. des kl 10:00 - 11:00
Økonomisk modenhet har vært det evalueringskriteriet som har slått ut flest søkere i tidligere rundene av programmet. Vi ønsker CINEA velkommen til å diskutere hvordan man skal forstå og takle dette utfordrende kriteriet. Du får innsikt i hvordan du kan demonstrere økonomisk modenhet, og unngå typiske fallgruver som tidligere søkere har gått i.

Én samlet utlysning for 2023/ 2024:

Kort om EUs innovasjonsfond

EUs innovasjonsfond støtter innovative demonstrasjonsprosjekter i kommersiell skala innen fornybar energiproduksjon, energilagring, produksjon av komponenter for fornybar energi- og hydrogenproduksjon, CO2-håndtering (CCUS) og nye prosesser og produkter i energikrevende industri. 


Fondet vil tildele anslagsvis 450 milliarder kroner til prosjekter mot 2030. Størrelsen på fondet avhenger av kvoteprisen i EUs kvotesystem.

Støtten fra fondet kan dekke inntil 60 prosent av merkostnadene forbundet med investeringer i innovative løsninger og drift for store prosjekter. 

I det daglige forvaltes EUs innovasjonsfond av European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Det er EU-kommisjonen som endelig tildeler støtte til prosjekter. 


KONTAKT

Kom i kontakt med våre rådgivere