Ikke gå glipp av nyttig informasjon

Hold deg oppdatert på klima- og energisatsinger i industrien

Ved å registrere temaene som interesserer deg, vil du kunne holde deg oppdatert på relevante nyheter fra oss. Velg så mange tema du ønsker.
Årets viktigste søknad?

Klima- og energisatsinger i industrien

Innen 2050 skal norsk industri være tilnærmet utslippsfri. For å kunne oppnå dette må fossile brensler erstattes av fornybare alternativer samtidig som energieffektiviteten økes vesentlig.