nytt virkemiddel høsten 2023:

EUs innovasjonsfond – Hydrogenauksjon

Enova, CINEA og Implement Consulting inviterer til et webinar som skal forberede søkere på auksjonen:

 
  • 5. desember kl. 10:30 - 12:00: "EUIF Deep Dive: The pilot hydrogen auction"


Webinaret holdes på engelsk, og er rettet mot ansatte i norske selskap som ønsker å lære mer om EUs Innovasjonsfond og vurderer å sende en søknad til kommende eller senere utlysning. Ansatte i det norske virkemiddelapparatet eller UH-sektoren er også velkommen til å delta. 

Ansatte i konsulentselskaper som tilbyr tjenester til søkere til Innovasjonsfondet kan dessverre ikke delta. 

Enova er Norsk kontaktpunkt for EUs innovasjonsfond

Innovasjonsfondet lanserer i høst et nytt virkemiddel kalt competitve bidding, som er en konkurransebasert produksjonsstøtte. Auksjonsordningen skal bidra til rask utrulling av lav-karbon teknologi og produkter som trengs for grønn omstilling.

Les mer om virkemiddelet på Enovas nettsider:

KONTAKT

Kom i kontakt med våre rådgivere