Nye støtteprogrammer “Hydrogenknutepunkter” og “Ammoniakkinfrastruktur”

13. desember lanserte Enova de endelige programkriteriene for de to støtteprogrammene «Hydrogen i fartøy» og «Ammoniakk i fartøy» 

Samtidig varslet Enova at det i løpet av 2024 vil bli lansert to nye støtteprogrammer rettet inn mot satsingen på hydrogen og ammoniakk som drivstoff til maritim sektor. 

Under kan du lese det som foreløpig er gjort kjent om de to nye støtteprogrammene. Enova har også skrevet en kronikk om bakgrunnen og begrunnelsen for valget av disse støtteprogrammene. Denne kan du lese her. 

Hydrogenknutepunkter

 • Støtte til hydrogenproduksjon fra elektrisk kraft og infrastruktur for å gjøre hydrogenet tilgjengelig til fartøy, såkalte «hydrogenknutepunkter». Hydrogenet må produseres i henhold til kravene for «RFNBO hydrogen» i EUs fornybardirektiv. 
 • Støtten vil deles ut gjennom en konkurranse, såkalt «competitive bidding», der kostnadseffektivitet i form av støttekroner per installert produksjonskapasitet vil være det viktigste rangeringskriteriet. 
 • Maksimal støttesats vil være opp til 80 % av investeringskostnadene for prosjektet. 
 • Programmet skal støtte opp rundt en første infrastruktur for hydrogen til maritim sektor for deler av norskekysten. Det vil derfor legges inn kriterier som sikrer geografisk spredning av prosjektene. 
 • For å sikre at programmet bidrar til å etablere flere knutepunkter langs kysten, vil det legges inn en begrensing enten for maksimalt støttebeløp eller maksimal kapasitet for hvert enkelt prosjekt. 
 • En første versjon av programkriteriene vil bli lagt ut for innspill fra markedsaktørene i løpet av første kvartal 2024. Søknadsfrist er ventet å bli på forsommeren eller tidlig høst 2024. 

Ammoniakkinfrastruktur

 • Støtte til ilandføring, lagring og bunkring av ammoniakk for å gjøre det tilgjengelig til fartøy som skal bruke det som drivstoff. 
 • Støtten vil deles ut gjennom en konkurranse, såkalt «competitive bidding», der kostnadseffektivitet vil være det viktigste rangeringskriteriet. Endelig innretning for rangeringskriteriet er ikke bestemt. 
 • Maksimal støttesats kan bli opptil 80 % av investeringskostnadene for prosjektet. 
 • Programmet skal støtte opp rundt en første infrastruktur for ammoniakk til maritim sektor for deler av norskekysten. Det vil derfor legges inn kriterier som sikrer geografisk spredning av prosjektene. 
 • En første versjon av programkriteriene vil bli lagt ut for innspill fra markedsaktørene i løpet av høsten 2024. 
Hold deg oppdatert

Ønsker du å motta oppdateringer om det som skjer innen hydrogen i Enova?

Legg inn din kontaktinformasjon for å motta nyhetsbrev fra Enova relatert til dette temaet.