11 milliarder til sju store prosjekter

Opptak av webinar om EUs Innovasjonsfond

Enova inviterte til analyse av årets tildeling i EUs innovasjonsfond torsdag 9. desember kl. 1200.

Sju prosjekter innen CO2-håndtering, hydrogen-, sement-, drivstoff- og solcelleproduksjon mottar i alt €1,1 milliarder fra fondet. Enova presenterte vinnerprosjektene, evalueringen og så nærmere på hva som kjennetegner prosjektene som har gått til topps. Dette for å lære hvordan norske prosjekter kan rigges, for å hevde seg i den europeiske konkurransen.

 

Det ble også drøftet hva tildelingen sier om retningen for fondet og fondets funksjon i EUs klima- og industristrategi, European Green Deal.

Programmet med interne og eksterne bidragsytere varer 45 minutter.

 

Velkommen!

Se opptaket

Fyll inn skjemaet for å få tilgang til opptaket av webinaret.