BLI MED PÅ WEBINAR

Ja, jeg ønsker å delta på Enovas webinar om potensialet for reduserte klimautslipp i norsk oppdrettsnæring.

Onsdag 26 mai 2021 kl 10-11 arrangerer vi et webinar om potensialet for reduserte klimautslipp i norsk oppdrettsnæring.

Bakgrunnen er en studie som konsulentselskapet Asplan Viak AS i samarbeid med SINTEF Ocean har laget på bestilling fra Enova. Studien tar for seg potensialet for reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet for norsk oppdrettsnæring fram mot 2030 og 2050. 

Studien har vært avgrenset til klimagassutslipp som følger av energibruk, men ikke sett på for, transport og prosessering. I all hovedsak fokuserer rapporten på oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.

I webinaret vil vi diskutere hvordan rapporten viser at en stor del av energibruken er knyttet til fossile energibærere (80%). Fartøy står for en stor andel av klimagassutslipp, og brønnbåter dominerer både energibruken og klimagassutslippene fra næringen i dag.


Arrangementet vil bestå av presentasjon av studiet og muligheten til å stille spørsmål til panelet. 

Bli med på webinar

Meld deg på webinaret om potensialet for reduserte klimautslipp i norsk oppdrettsnæring 26. mai nedenfor. Du vil få tilsendt lenke til webinaret kort tid i forkant.