Skip enova støtteprogram

Siste tildeling er nå klar for støtteprogrammet «Elektrifisering av sjøtransport»

Enova har siden 2018 støttet batterier i nærmere 150 fartøy gjennom programmet «Elektrifisering av Sjøtransport». Totalt over 1300 millioner kroner er fordelt så langt.

Nå tildeles to spennende prosjekter 250 millioner kroner i programmets siste runde. 

Rune_Holmen_ENV_00063_Foto_BERRE_Kommunikasjonsbyra

- Prosjektene som tildeles midler fra Enova i denne runden tar batterielektrifisering til nye høyder. Her strekker selskapene teknologien lenger enn det som har blitt gjort tidligere. Det er utrolig spennende å se hva som er mulig når man får til gode samarbeid mellom reder og vareeier – at man da faktisk kan få til nullutslippstransport av store mengder langs den norske kysten. Dét er en stor innovasjon i seg selv, og et godt eksempel på fremdriften, viljen og omstillingsevnen som vi ser i maritim næring akkurat nå, sier leder for maritim transport i Enova, Rune Holmen.

Prosjektene som tildeles støtte

Verdens største helelektriske bulkskip

Et av prosjektene er verdens største helelektriske bulkskip, som skal frakte marmor fra Brønnøy og Visnes til Elnesvaagen. Prosjektet, som er et samarbeid mellom Berge Rederi AS og Omya Hustadmarmor AS, tildeles 150 millioner kroner fra Enova for å komme i gang. Med en kapasitet på 13 000 tonn last og en seiledistanse på omtrent 230 nautiske mil, vil det elektriske bulkskipet slå alle rekorder – den lengste batteridrevne fergeruten er i dag på omtrent 15 nautiske mil. Til sammenligning vil batteriet ha kapasiteten til omtrent 300 biler av typen Tesla modell Y. Dette utgjør et kvantesprang i bruk av batteri som energikilde på bulkskip. 
 

To offshore vind fartøy

Hunter Group ASA tildeles ca. 100 millioner til to offshore vind fartøy, som legger opp til en betydelig andel batteridrift med offshorelading. Prosjektet estimerer opp til 42 % reduksjon i drivstofforbruk, og er dessuten klargjort for fremtidig nullutslippsdrivstoff.

- Dette er offensive prosjekter som er gode eksempler på nettopp det Enova skal bidra med: Markedsendring som gjør nullutslippsfartøy konkurransedyktig sammenlignet med konvensjonelle løsninger. Prosjektene vil bidra til reduserte utslipp og en mer energi- og klimaeffektiv skipsfart på vei mot lavutslippssamfunnet, fortsetter Holmen. 

Støtteprogrammet «Batteri i nullutslippsskip»

Merk søknadsfrist: 28.mai

At programmet «Elektrifisering av sjøtransport» nå avsluttes etter siste tildeling, betyr slett ikke at Enova senker innsatsen. Tvert imot:

- I denne siste runden mottok vi veldig mange søknader av god kvalitet. Prosjektene som fikk tilsagn sikter høyt og mot nullutslipp – og det er der Enova retter sine virkemidler i fortsettelsen, nå gjennom programmet «Batteri i nullutslippsskip». Her henvender vi oss til aktører som ønsker å ta det neste steget innen elektrifisering som nullutslippsteknologi i skip, avslutter Enova-lederen. 

Les mer om «Batteri i nullutslippsskip» og søk støtte her

 
maritim transport

Vi har satt kursen mot nullutslipp, men det er fortsatt langt igjen.

Maritim sektor omsetter for rundt 500 milliarder kroner, sysselsetter mange mennesker og skaper verdier for 175 milliarder kroner.

Sektoren må endre seg i retning av lavutslippssamfunnet. Det betyr teknologiutvikling som gir kostnadsreduksjoner i hele verdikjeden.

Les om markedsutvikling og fremtidsutsikter innenfor maritim transport her.